Moradiña

Moito de Mar e Peixes

A esencia da tradición; o impulso da innovación

Moradiña, empresa pesqueira desde 1981, fornece peixe conxelado a fábricas e distribuidores dentro e fóra de España. Traballamos cunha gran variedade de especies de peixe conxelado como Fletán Negro, Platuxa, Raias, Coreano, Granadero, Can Riscado, Cabra, Pescada, Rosada, Pota, Lura, Bertorella, etc.

Os nosos buques aplican a tecnoloxía do conxelado nos produtos da pesca para poder comercializalos nas mellores condicións. Grazas á unha ampla experiencia no sector e ao permanente traballo de investigación realizado na nosa frota durante anos, conseguimos unha calidade final que nos convirte en pioneiros en tratamento de peixe, capaces de satisfacer as demandas dos nosos clientes e ofrecerlles as mellores solucións, á medida das súas necesidades. “Praia de Sartaxens”, “Praia da Cativa, “Praia de Menduiña Dos”, “Eirado do Costal” e “Santa Mariña”, son os cinco arrastreiros conxeladores que actualmente pertencen á empresa e pescan principalmente nos caladoirs de NAFO, Mar Irminger, Hattom Bank e as illas Malvinas.

Trabajo Buque Arrastrero

Un gran equipo en terra para atender aos que están no mar

Moradiña, S.L. ten no seu personal máis dun centenar de traballadores, na súa maioría da península do Morrazo, adquirindo ao longo dos anos unha responsabilidade e compromiso de xerar emprego e riqueza na comarca.

Apostamos pola fidelización dos nosos traballadores e a atención permanente ás súas familias. Sentimos orgullosos do devandito que se comenta entre a xente do sector:

A xente de Moradiña, xubílase en Moradiña

Caladoiros

Pioneiros no caladoiro de N.A.F.O.”

En 1984, a embarcación Moradiña accedeu á pesqueira da Platuxa no caladoiro de  N.A.F.O. cun técnico de pesca xaponés experto en manipular e preparar este tipo de peixe, sendo un dos primeiros barcos en pescar nesta zona de pesca. Coincidindo coa expulsión da frota española da pesqueira de Namibia e co fin de buscar caladoiros alternativos, en 1990 a empresa Moradiña, S.A., solicitou a primeira campaña de pesca experimental ao Fletán Negro para o barco “Playa de Sartaxens”. Esta campaña culmina co éxito esperado e marca o inicio do desenvolvemento desta pesqueira.