AVISO LEGAL – https://Moradiña.es

Información Xeral

Nesta páxina web aplícanse as seguintes leis para regular a relación entre o propietario do sitio e os usuarios:

O GDPR (Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016, sobre a protección das persoas físicas)

A LOPD (Lei orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de protección de datos de carácter persoal e Real decreto 1720/2007, do 21 de decembro, o Regulamento de desenvolvemento LOPD)

A LSSI (Lei 34/2002, do 11 de xullo, de servizos da sociedade da información e comercio electrónico)

Neste espazo, o USUARIO pode atopar toda a información relacionada cos termos e condicións legais que definen as relacións entre os usuarios e nós como responsables deste sitio web. Como usuario, é importante que coñeza estes termos antes de continuar a navegación.

MORADIÑA, S.L. (“Responsable do sitio web”) como responsable e propietario deste sitio web, asume o compromiso de procesar a información dos nosos usuarios e clientes con plenas garantías e cumprir os requisitos nacionais e europeos que regulan a recollida e o uso de Datos persoais dos nosos usuarios.

 

Datos do Responsable

Temos un compromiso coa transparencia cos nosos usuarios.

O motivo deste texto é explicar detalladamente as características deste sitio web e proporcionarlle toda a información relacionada co Responsable do sitio web e a finalidade dos contidos incluídos no mesmo.

Os teus datos e a túa privacidade son de suma importancia neste sitio web e por iso recoméndoche que tamén leas nosa Política de privacidade .

 • Nome social : MORADIÑA , SL
 • NIF: B-36.018.604
 • Inscrita no Rexistro de Mercantil de Pontevedra Tomo 1356, Folio 42, Folla PO-10.613
 • Correo electrónico: moradina@moradina.com
 • Domicilio social: C / Arrecife, 7 – 36940 Cangas (Pontevedra – España)
 • Teléfono: 986392021

 

Finalidade da web

Este Sitio Web é un catálogo informativo da empresa que dá a coñecer os distintos ou produtos ofrecidos.

 

Condicións xerais de uso

Estas Condicións Xerais regulan o uso (incluído o acceso) da páxinas web, membros do sitio web de Moradiña.es (“Sitio web”) incluíndo os contidos dispoñibles nela. Calquera persoa que acceda o Sitio Web ( “Usuario”) acepta someterse ás condicións xerais vixente en cada momento  do sitio web .

 

Datos persoais que recollemos e como o facemos

Ler nosa Política de privacidade

 

Compromisos e obrigas dos usuarios

O Usuario está informado e acepta que o acceso a este sitio web non supón, de ningún xeito, o inicio dunha relación comercial co sitio web. Deste xeito, o Usuario comprométese a usar o sitio web e os seus contidos sen contravir a lexislación vixente, a boa fe e a orde pública.

Está prohibido o uso do sitio web, con fins ilegais ou prexudiciais, ou que, de calquera xeito, poida causar danos ou evitar o normal funcionamento do sitio web.
En canto aos contidos deste sitio web, está prohibido:

 • A súa reprodución, distribución ou modificación total ou parcial, a non ser que os seus lexítimos propietarios sexan autorizados.
 • Calquera violación dos dereitos do prestador ou dos lexítimos propietarios.
 • O seu uso con fins comerciais ou publicitarios.

No uso deste sitio web, o usuario comprométese a non realizar ningunha conduta que poida danar a imaxe, intereses e dereitos do Responsable do sitio web ou de terceiros ou que poida danar, inhabilitar ou sobrecargar o sitio web ou que evitaría, de calquera xeito, o uso normal da web.
Non obstante, o Usuario debe ser consciente de que as medidas de seguridade dos sistemas informáticos en Internet non son completamente fiables e que, polo tanto, o Responsable do sitio web non pode garantir a ausencia de virus ou outros elementos que poidan provocar alteracións en os sistemas informáticos do usuario (software e hardware) ou nos seus documentos e ficheiros electrónicos nel contidos.

 

Medidas de seguridade

Os datos persoais comunicados polo usuario ao sitio web poden almacenarse en bases de datos automatizadas ou non, cuxa propiedade corresponda exclusivamente ao Responsable do sitio web, asumindo todas as medidas técnicas, organizativas e de seguridade que garantan a confidencialidade, integridade e calidade da información contida de acordo coas disposicións da normativa vixente en materia de protección de datos.

A comunicación entre os usuarios e o sitio web usa unha canle segura e os datos transmitidos criptanse grazas aos protocolos https, polo tanto, garantimos as mellores condicións de seguridade para que se garanta a confidencialidade dos usuarios.

 

Reclamaciones y resolución de conflictos

El Usuario podrá realizar reclamaciones remitiendo un correo electrónico a la dirección de contacto en la sección Datos del Responsable indicando su nombre y apellidos, y exponiendo los motivos de su reclamación.

Alternativamente el Usuario puede utilizar también la plataforma de resolución de litigios que facilita la Comisión Europea y que se encuentra disponible en el siguiente enlace: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

Dereitos de propiedade intelectual e industrial

Queda expresamente prohibida a reprodución, distribución e comunicación pública, incluído o seu método de posta a disposición, de todo ou parte dos contidos deste sitio web, con fins comerciais, en calquera medio e por calquera medio técnico, sen autorización. do Responsable do sitio web. O Usuario comprométese a respectar os dereitos de propiedade intelectual e industrial propiedade do Responsable do sitio web.

O Usuario coñece e acepta que todo o sitio web, que contén sen limitación texto, software, contido (incluíndo estrutura, selección, disposición e presentación do mesmo) podcast, fotografías, material audiovisual e gráficos, está protexido por marcas comerciais, dereitos. de dereitos de autor e outros dereitos lexítimos, de acordo cos tratados internacionais dos que España é parte e outros dereitos de propiedade e leis de España.

No caso de que un usuario ou un terceiro consideren que se produciu unha violación dos seus lexítimos dereitos de propiedade intelectual por mor da introdución de determinados contidos na web, deberá notificar ao devandito Responsable o sitio web indicando:

 • Datos persoais do interesado titular dos dereitos supostamente infrinxidos ou indicar a representación coa que actúa no caso de que a reclamación sexa presentada por un terceiro distinto do interesado.
 • Indique os contidos protexidos polos dereitos de propiedade intelectual e a súa localización na web, a acreditación dos dereitos de propiedade intelectual indicados e unha declaración expresa na que o interesado é responsable da veracidade da información facilitada na notificación.

 

Ligazóns externas

As páxinas do sitio web proporcionan ligazóns a outros sitios web e contido propios de terceiros como:

 • Contidos doutros blogs
 • Ferramentas e recursos

O único obxectivo das ligazóns é proporcionar ao Usuario a posibilidade de acceder ás devanditas ligazóns.

O Responsable do sitio web non se fai responsable en ningún caso dos resultados que se poidan derivar ao Usuario para o acceso ás devanditas ligazóns.

Así mesmo, o Usuario atopará dentro deste sitio páxinas, promocións, programas de afiliación que acceden aos hábitos de navegación dos usuarios para establecer perfís. Esta información sempre é anónima e o usuario non se identifica.

A información proporcionada nestes Sitios patrocinados ou enlaces de afiliación está suxeita ás políticas de privacidade empregadas neses Sitios e non estará suxeita a esta política de privacidade. Por iso, recomendamos encarecidamente aos usuarios que revisen detalladamente as políticas de privacidade das ligazóns de afiliados.

O Usuario que pretenda establecer calquera dispositivo de ligazón técnica desde o seu sitio web ao Sitio Web debe obter unha autorización previa por escrito do Responsable do Sitio Web. O establecemento da ligazón non implica en ningún caso a existencia de relacións entre o Responsable do sitio web e o propietario do sitio onde se establece a ligazón, nin a aceptación ou aprobación por parte do Responsable dos seus contidos ou servizos.

 

Política de comentarios

No noso sitio web, permítense comentarios para enriquecer os contidos e facer consultas.

Non se aceptarán comentarios que non estean relacionados co tema deste sitio web, que inclúen difamacións, queixas, insultos, ataques persoais ou desprezo en xeral cara ao autor ou outros membros.

Tamén se eliminarán os comentarios que conteñan información evidentemente enganosa ou falsa, así como os comentarios que conteñan información persoal, como enderezos privados ou números de teléfono que violan a nosa política de protección de datos.

Tamén se rexeitarán aqueles comentarios creados só con fins promocionais dunha web, persoa ou grupo e todo o que poida considerarse spam en xeral.
Non se admiten comentarios anónimos, do mesmo xeito que os feitos pola mesma persoa con apelidos diferentes. Non se considerarán aqueles comentarios que intenten forzar un debate ou tomar unha posición por outro usuario.

 

Exclusión de garantías e responsabilidades

O Responsable do sitio web non outorga ningunha garantía nin se responsabiliza, en ningún caso, de danos de calquera tipo que puidesen causar:

 • A falta de dispoñibilidade, mantemento e funcionamento efectivo do sitio web, ou dos seus servizos e contidos.
 • A existencia de virus, programas maliciosos ou nocivos nos contidos.
 • O uso ilegal, neglixente, fraudulento ou contrario deste Aviso Legal.
 • A falta de legalidade, calidade, fiabilidade, utilidade e dispoñibilidade dos servizos prestados por terceiros e postos a disposición dos usuarios no sitio web.
 • O fornecedor non se responsabiliza en ningún caso dos danos que puidesen derivarse dun uso ilegal ou indebido deste sitio web.

 

Lei aplicable e xurisdicción

En xeral, as relacións entre os Responsables do sitio web e os Usuarios dos seus servizos telemáticos, presentes neste sitio web están suxeitas á lexislación e xurisdición española e aos xulgados de Pontevedra.

Contacto

No caso de que algún Usuario teña algunha dúbida sobre estas Condicións Xurídicas ou algún comentario no Sitio Web, póñase en contacto co contacto indicado na sección “Datos do Responsable”.

O aviso legal foi actualizado por última vez o 29 de outubro de 2019.

The Page You Were Looking For Couldn't Be Found.